top of page

Rozwiązania obejmujące projektowanie uzupełnień, planowanie implantacji i komunikację w ramach jednego systemu. Otwarta architektura zapewnia ogromną swobodę, a sprawdzone cykle pracy, produkty i usługi naszych partnerów są łatwo dostępne.

DWOS Software
Kompleksowy system do projektowania uzupełnień

System DWOS (Dental Wings Open System) jest podstawą aplikacji i odnosi się do naszej otwartej architektury. Platforma DWOS napędza nasze skanery 3D, ale jest również dostępna jako samodzielne oprogramowanie CAD do zastosowań protetycznych.

DWOS obejmuje szeroką gamę zastosowań, takich jak korony, mosty, belki i inne prace implantologiczne, protezy całkowite i szkieletowe, łączniki indywidualne, szyny, nakłady i licówki oraz wiele innych. Co więcej, DWOS CAD jest modułowy i można go rozszerzyć o kolejne komponenty, aby sprostać rosnącym potrzebom laboratorium dentystycznego.

Szyny Nagryzowe

Korony i Mosty

Protezy Całkowite

Implantologia

Kreator Modeli

Archiwizacja Ortodontyczna

Protezy Szkieletowe

Wsparcie Druku 3D

Otwarta architektura programu >>> wolność

Otwarta architektura oprogramowania DWOS zapewnia użytkownikom elastyczność w zakresie pracy ze skanami wewnątrzustnymi, procesami projektowania, a także w późniejszym czasie produkcji, według własnego uznania. Dostępna jest również szeroka gama materiałów, bibliotek implantologicznych, kształtów anatomicznych, itp.

coDiagnostiX
Oprogramowanie do projektowania szablonów implantologicznych CoDiagnostiX

 

CoDiagnostiX, dzięki kompatybilności z DWOS CAD pozwala użytkownikom pracować jednocześnie z danymi z tomografu komputerowego i skanami wewnątrzustnymi w czasie rzeczywistym, aby zoptymalizować pozycję implantów i związane z nimi przyszłe uzupełnienie protetyczne. Po zakończeniu dane mogą być przekazane do lokalnego centrum produkcyjnego lub eksportowane do certyfikowanych partnerów produkcyjnych na całym świecie, dzięki czemu nasi klienci mają całkowitą wolność wyboru.

CoDiagnostiX jest jednym z najbardziej wszechstronnych i zaufanych programów do planowania zabiegu implantacji na rynku. Od ponad piętnastu lat jest liderem branży, dzięki czemu planowanie zabiegu i produkcja szablonów chirurgicznych są bezpieczne, wydajne i ekonomiczne. Zapewnia całkowicie cyfrowy przebieg pracy, w tym projekt szablonu i natychmiastowe projektowanie zarówno tymczasowych, jak i stałych uzupełnień protetycznych.

Współpraca przez aplikację DWOS Synergy
DWOS Synergy

DWOS jest zintegrowany z systemem coDiagnostiX poprzez DWOS Synergy, który pozwala technikom dentystycznym i dentystom pracować wspólnie w czasie rzeczywistym w celu określenia optymalnej pozycji implantu dla pożądanego rezultatu i zaprojektowania najlepszego możliwego uzupełnienia. Ten zintegrowany cyfrowy system pracy upraszcza kooperację pomiędzy specjalistami i poprawia jakość leczenia.

DWOS Connect -
Potężna i elastyczna sieć w cyfrowej stomatologii

DWOS Connect to niezwykle wydajna platforma sieciowa łącząca stomatologów, laboratoria, centra produkcyjne i innych współpracowników, umożliwiająca dzielenie się szczegółami przypadków, skanami 3D, plikami projektów, fakturami, obrazami cyfrowymi i innymi informacjami, w dowolnym miejscu i czasie, w całej sieci. 

Bezpieczny transfer plików, konfigurowalne zarządzanie danymi, archiwizacja i raporty w czasie rzeczywistym są kluczowymi atrybutami DWOS Connect. Oparty na wielokrotnie nagradzanym silniku Product Lifecycle Management (PLM), DWOS Connect może zostać dowolnie skonfigurowany w celu usprawnienia działań każdego klienta, od małych laboratoriów po międzynarodowe firmy.

 

DWOS Connect
bottom of page