top of page
DWOS Protezy szkieletowe
Oprogramowanie CAD

Oferuje intuicyjne narzędzia do projektowania, które płynnie przenoszą know-how technika dentystycznego do środowiska cyfrowego. Wysoce dokładne struktury protez szkieletowych są projektowane w ciągu kilku minut, zapewniając znaczące oszczędności czasu i materiałów.

Elastyczny projekt, wysoka jakość

Korzystając z danych z dowolnego otwartego skanera wewnątrzustnego lub laboratoryjnego, moduł DWOS Protezy Szkieletowe zapewnia możliwość intuicyjnego zaprojektowania pracy, dzięki czemu usprawnia tradycyjne metody wytwarzania szkieletów protez.

Nasze oprogramowanie oferuje wszechstronność w zakresie kształtowania klamer, płyt podniebiennych i siatek retencyjnych. Mogą one być zdefiniowane zarówno poprzez konfigurację parametrów, jak i zmieniane na bieżąco, aby dostosować się do panujących warunków. Automatyczna adaptacja zwarcia ułatwia projektowanie połączeń i powierzchni zwarciowej, a automatyczne blokowanie podcieni zapewnia lepszą retencję i tor wprowadzenia.

Przede wszystkim zaprojektowana proteza dokładnie pasuje w ustach. Jakość jest stale doskonała, wydajność wzrasta, a koszty produkcji spadają.

DWOS_PFW_upper_arch_framework_model_teeth_placement
DWOS_PFW_upper_arch_framework_model
DWOS_PFW_Freeform_clasp_design
DWOS_PFW_design_versatility_1
DWOS_PFW_automatic_undercut_detection
DWOS_PFW_design_versatility_2
DWOS_PFW_insertion_axis_definition
DWOS_PFW_upper_arch_framework
Dostęp do wielu opcji

Protezy Szkieletowe i aplikacja Korony i Mosty są całkowicie zintegrowane, umożliwiając technikowi łatwe łączenie i scalanie projektów uzupełnień ruchomych i stałych, przez co możliwości są niemalże nieograniczone.

bottom of page