top of page
DWOS Korony i mosty
Oprogramowanie CAD

Rozległe możliwości modułu Korony i Mosty zapewniają prosty, efektywny przebieg pracy i elastyczne narzędzia, aby sprostać nawet najbardziej wymagającym przypadkom.

Możliwości projektowania

Moduł DWOS Korony i Mosty zawiera wiele funkcji do tworzenia następujących uzupełnień:

 • Korony pełnoanatomiczne;

 • Podbudowy pod korony i mosty;

 • Korony teleskopowe;

 • Anatomiczne teleskopy;

 • Korony 3/4 z perełkami retencyjnymi;

 • Inlay'e, Onlay'e i Licówki;

 • Pokrywy koron i mostów;

 • Przęsła typu Hollow(wydrążone w środku);

 • Łączniki hybrydowe;

 • Wkłady koronowo-korzeniowe;

 • Pojedynczy łącznik indywidualny.

Dla zapewnienia maksymalnej swobody edycja projektu jest możliwa w dowolnym momencie. Od zmiany z podbudowy na pełnoanatomiczną koronę, przez podział mostu z powodu rozbieżności między kikutami, aż po usuwanie przęseł, na które nie ma miejsca.

DWOS_CNB_13_unit_bridge
DWOS_CNB_inlays_onlays_veneers
DWOS_CNB_full_crown
DWOS_CNB_full_crown_gold
DWOS_CNB_crowns_inlays1
DWOS_CNB_editing_tool
DWOS_CNB_retention_beads
DWOS_CNB_inlay_core
DWOS_CNB_crown_attachment
DWOS_CNB_anatomical_telescopes1
DWOS_CNB_virtual_articulator
Dostęp do wielu bibliotek

Otwarta architektura oprogramowania DWOS pozwala użytkownikowi na pracę z bardzo szerokim zakresem materiałów, bibliotek implantów, elementów mocujących, kształtów anatomicznych itp. Ponadto, istnieje możliwość tworzenia nowych i dostosowania istniejących bibliotek. Dostępne biblioteki i zestawy:

 • Biblioteki materiałów;

 • Kształty anatomiczne (Merz, Vita, Candulor);

 • Biblioteki implantologiczne;

 • Artykulatory;

 • Elementy mocujące (Rhein83®, Bredent®).

Automatyzacja projektowania

DWOS oferuje kilka narzędzi automatyzacji zapewniających efektywne projektowanie i doskonałe wyniki:

 • Automatyczna regulacja minimalnej grubości;

 • Lustrzane odbicie anatomii;

 • Adaptacja Wax-up'u

Moduł Korony i Mosty pozwala technikowi, który nie ma doświadczenia z cyfrową protetyką, bezproblemowo wygenerować estetyczne, pełnokonturowe korony lub mosty. Samouczek prowadzi użytkownika przez cały proces, od skanowania do generowania plików do produkcji.

Wirtualny artykulator usprawnia proces dodając analizę warunków w ruchach bocznych i przednio-tylnych. Podkreśla kontakty i automatycznie proponuje modyfikacje kształtu uzupełnienia. Bardzo dokładnie symuluje okluzję, co znacznie skraca czas potrzebny na korekty w gabinecie.

Opinia użytkownika

"Nie ma obecnie na rynku żadnego innego systemu CAD/CAM, który lepiej zaspokaja potrzeby dużej pracowni protetycznej.

 

Przykładowo ponad 50% naszych stałych uzupełnień stanowią korony ¾. Cyfrowa produkcja tych uzupełnień z DWOS jest szybka i prosta.

 

Doprowadziło to do znacznego zwiększenia jakości i zapewniło nam ogromną przewagę nad konkurencją".

Jiri Sedlacek


Właściciel, JS Lab
Brno, Republika Czeska

bottom of page