top of page
DWOS Szyny Nagryzowe
Oprogramowanie CAD

Aplikacja do projektowania szyn relaksacyjnych. Projekty można wykorzystywać szczególnie w leczeniu bruksizmu.

Cechy i zalety
  • Całkowicie cyfrowy system pracy zapewnia wysoką dokładność przy jednoczesnym znacznym obniżeniu kosztów;

  • Posiada funkcję "Dynamicznej okluzji", w której miejsca interferencji łuku przeciwstawnego z szyną nagryzową są ustalane i usuwane z powierzchni szyny;

  • Dostęp do narzędzi edycji: wygładzania, dodawania i odejmowania materiału, aby udoskonalić projekt przed scaleniem;

  • Posiada tryb Wizard dla ułatwienia pracy;

  • Zapewnia możliwość oznaczenia szyny numerem przypadku lub nazwiskiem pacjenta;

  • Zapewnia elastyczność produkcji, umożliwiając wybór między drukiem 3D a frezowaniem.

Przebieg pracy
  • Po zeskanowaniu modelu definiujemy tor wprowadzenia i blokujemy podcienie na modelu. Następnie edytujemy wyblokowanie, aby zdefiniować obszary retencji. Po zdefiniowaniu konturu na powierzchni modelu i zdefiniowaniu parametrów grubości, szyna jest automatycznie generowana.

DWOS_BSP_bite_splint_flattening
DWOS_BSP_undercut_blockout
DWOS_BSP_dynamic_occlusion_with_virtual_articulator
DWOS_BSP_Tagging
DWOS_BSP_adaptation_following_dynamic_occlusion
DWOS_BSP_spline_editing
DWOS_BSP_insertion_axis_definition
DWOS_BSP_bitesplint_with_model
bottom of page