top of page
DWOS Prace implantologiczne
Oprogramowanie CAD

Aplikacja do prac implantologicznych, która pozwala projektować łączniki indywidualne, śruby gojące, belki implantologiczne i wirtualnych wax-up'ów z poziomu implantu i na bazach tytanowych, zapewniając jednocześnie dostęp do szerokiej gamy systemów implantologicznych.

Otwarty dostęp do wielu systemów implantologicznych

DWOS zapewnia dostęp do szerokiej gamy systemów implantologicznych, które ułatwiają projektowanie prac implantologicznych. Specjaliści w dziedzinie protetyki mają także możliwość tworzenia własnych bibliotek implantów i projektowania łączników hybrydowych na bazie tytanowej. Ten rodzaj rozwiązania opartego na implantach jest szczególnie korzystny cenowo i i łatwy do uzyskania.

Łączniki indywidualne

DWOS zapewnia pełną kontrolę nad najważniejszymi parametrami łącznika: profilem wyłaniania, kątem i kształtem części koronowej, kanałem śruby, który może być ustawiony pod kątem, oraz kształtem ujścia kanału. Automatyczne zarządzanie osiami łączników gwarantuje doskonały tor wprowadzenia dla przyszłego mostu. Możliwe jest również utworzenie kilku grup łączników o równoległych osiach.

Indywidualne śruby gojące

Indywidualne śruby gojące mają na celu przygotowanie kształtu tkanek miękkich do ostatecznego uzupełnienia. To uzupełnienie jest zwykle zaprojektowane na przedoperacyjnym skanie modelu, w którym implanty były wcześniej umieszczone w oprogramowaniu CoDiagnostiX w ramach planowania leczenia.

Co więcej, śrubę gojącą łatwo przekształcimy w łącznik indywidualny. Zarówno śruby gojące, jak i ostateczne łączniki mogą być generowane z tego samego zlecenia, zapewniając w ten sposób doskonałą korelację profilu wyłaniania z uzupełnieniem.

DWOS_IMP_full_waxup_screw_retained_bridge_zirconia
DWOS_IMP_bridge_upon_implants_2
DWOS_IMP_bridge_upon_implants
DWOS_IMP_abutment_full_waxup_gingiva
DWOS_IMP_abutment_full_waxup
DWOS_IMP_abutment_dual_custom_abutment_overpressed_crown
DWOS_IMP_Abutment_bar_wax-up
DWOS_IMP_abutment_bar_attachements
2_healing_abutment
DWOS_IMP_implant_bar_profile_editing
Belki implantologiczne

W przypadku projektowania belek implantologicznych moduł Prace Implantologiczne w DWOS zawiera zaawansowane funkcje edycji, dzięki którym możemy wykonać szeroki zakres uzupełnień:

  • Dostępnych jest kilka rodzajów profili dla belek, w tym: okrągły, Dolder, Hader i belka frezowana. Mamy też możliwość tworzenia własnych profili.

  • Każdy segment belki może być ustawiony jako inny kształt

  • Oś belki jest ustawiana interaktywnie

  • Belka jest automatycznie docinana do dziąsła

  • Filary belki można edytować w dowolny sposób

  • Można przedłużyć belkę o dowieszki za ostatnimi filarami

  • Segmenty belki mogą być albo równoległe, albo w całkowicie różnych płaszczyznach

  • Gdy skanujemy pracę jednym ze skanerów DW (3Series lub 7Series), oprogramowanie dostarcza certyfikat, który gwarantuje precyzję.

Referencje
Mosty przykręcane

Dzięki modułowi do prac implantologicznych DWOS możliwe jest zaprojektowanie mostów przykręcanych tymi samymi prostymi narzędziami, którymi projektujemy zwykły most na łącznikach indywidualnych. Na filmie obok jest prezentacja przykładowej pracy.

Pełny wirtualny wax-up dla mostów przykręcanych

Nasz cykl pracy pracy eliminuje uciążliwą potrzebę ręcznego modelowania wax-up'u. Po zeskanowaniu pracy ze scan abutmentami aplikacja generuje pełny wax-up wraz z symulacją dziąsła. Ostatecznym rezultatem może być pełnokonturowy most przykręcany lub podbudowa o zredukowanym kształcie.

Parametry uzupełnienia (płaszczyzna, linia dziąsła i tor wprowadzenia) można z łatwością regulować. Przednie i boczne odcinki mogą być ustawiane jako niezależne elementy dla lepszej adaptacji do warunków.

Oferowany z modułem do implantologii DWOS Synergy jest aplikacją komunikacyjną, która synchronizuje plan implantacji i projekt pracy między stacjami CoDiagnostiX i DWOS CAD. Eksperci mogą współpracować w czasie rzeczywistym, co znacznie przyspiesza pracę.

Zobacz, jak działa synergia i przekonaj się, jak zmiany w pozycjonowaniu implantu wpływają na opcje projektowania i na odwrót.

Integracja z planowaniem implantacji
bottom of page