DWOS Archiwizacja ortodontyczna 
Oprogramowanie

Moduł ten otwiera nowe możliwości dla laboratoriów, oferując skanowanie i archiwizację modeli ortodontycznych. Zakres możliwości digitalizacji może dodatkowo zwiększyć dokładność i wydajność kliniki stomatologicznej.

Eliminacja modeli gipsowych

Specjaliści w dziedzinie ortodoncji mogą wybierać pomiędzy trybami pracy standardowej i Wizard, tworząc modele z różnymi typami podstaw, w tym Tweed, American i French.

Korzyści z cyfrowych modeli diagnostycznych
  • Skrócony czas realizacji, ponieważ wysyłka fizyczna zostałaby zastąpiona transferem plików (w zależności od pracowni);

  • Dokładność, ponieważ modele nie ulegają zniekształceniu;

  • Oszczędność miejsca, ponieważ modele nie muszą być fizycznie przechowywane;

  • Szybkie i łatwe pobieranie archiwizowanych modeli.